Про Нас

Центр політико-правових реформ — це недержавний аналітичний центр, створений у 1996 році після прийняття Конституції України, метою якого є сприяння проведенню реформ у політико-правовій сфері задля утвердження в Україні демократії, верховенства права та належного урядування. ЦППР є неурядовою, неприбутковою організацією, яка працює на загальнодержавному рівні — як у столиці, так і в регіонах України. Головний офіс ЦППР знаходиться у Києві. Є також відділення ЦППР у Львові.  Місією Центру політико-правових реформ є сприяння впровадженню інституційних реформ, здатних забезпечити утвердження демократії, верховенства права та належного урядування в Україні. ЦППР не є класичною правозахисною організацією, однак саме цінність прав людини визначає сутність і мету діяльності організації. Конституція України, прийнята у 1996 році закріпила високі стандарти прав людини, примат міжнародного права над національним, установила демократичні інституції. Однак було зрозуміло, що ухвалення Конституції є лише першим кроком, а для її дії необхідним є проведення низки реформ у політико-правовій сфері. Відтак ЦППР з моменту свого створення та до цього часу основним своїм завданням ставить розроблення та сприяння втіленню таких реформ, які будуть здатні забезпечити демократію та верховенство права в Україні, і у майбутньому приведуть нашу державу до членства у ЄС.  Відповідно до Копенгагенських критеріїв держава, яка прагне стати частиною європейської політичної спільноти, повинна  забезпечити стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин.  Сайт організації ЦППР: http://pravo.org.ua


Посольство Королевства Нідерландів в Україні. Програма MATRA підтримує ініціативи організацій громадянського суспільства, спрямованих на надання допомоги і контроль за здійсненням реформ, як на центральному та місцевому рівнях, сприяння прозорості та підзвітності державних структур на основі соціального діалогу, підвищення компетентності і моніторингу. Сайт: https://www.netherlandsandyou.nl


Громадська організація «Центр Політичних Студій» в Івано-Франківській області – це аналітично-тренігова громадська організація, заснована у 2009 році  з метою об’єднання зусиль громадськості задля розбудови в Україні громадянського суспільства, демократичних інститутів та дієвого місцевого самоврядування.

Місія ЦПС – активізація структурних суспільно-політичних перетворень в Україні шляхом творення сучасної світоглядної парадигми політичного мислення в українському суспільстві.

Основна мета це – реалізація та захист інтересів, прав і свобод членів організації шляхом сприяння у вивченні проблем суспільних інституцій, економічному і соціальному прогресу суспільства, об’єднання зусиль громадськості для становлення в Україні відкритої моральної політики як необхідної передумови побудови громадянського суспільства, ефективного використання всіх наявних можливостей розвитку та утвердження демократичних цінностей, розбудові демократичних інституцій, дієвого місцевого самоврядування, відродження та плекання національної свідомості та політичної освіти населення.

Завдання ЦПС – зміна та розвиток політичної свідомості громадсько- та політично-активної частини населення через усвідомлення своєї проактивної ролі в процесі розвитку українського суспільства, побудову якісно нових ціннісних орієнтацій, політичного дискурсу та політичної культури.

З 2009 року  наша організація проводить багато як Всеукраїнських проектів так і  проектів, спрямованих на місцевий рівень. Проведені навчальні семінари з фондами IRI (Міжнародний Республіканський інститут), Конрада Аденауера, Фрідріха Наумана, Відродження, дав нам змогу покращити обізнаність активістів нашої організації в державотворчих процесах.

Багато років поспіль ГО «Центр політичних студій» приймає активну участь  у державотворчих процесах України з різними організаціями, коаліціями громадських організацій та рухами такими як: Новий Громадянин, рух «ЧЕСНО», коаліція «ДЗВІН», партнерство “За прозорі місцеві бюджети” та інші.

Сайт організації: www.cps.net.ua

Будемо вдячні за поширення: