Про Проект

Проект «Громадський моніторинг суддів Івано-Франківської області як механізм протидії корупції в судах та сприяння судовій реформі в Україні» в рамках реалізації програми «Посилення спроможності громадянського суспільства в регіонах України впливати на органи Державної влади та місцевого самоврядування з метою прискорення реформ», який виконує громадська організація “Центр Політичних Студій” в Івано-Франківській області за підтримки Центру політико-правових реформ (ЦППР) та за всебічного сприяння Посольства Королівства Нідерландів в рамках програми «Матра».

Про проект:

Прозорість функціонування державних інститутів вважають однією з головних ознак демократії. Громадяни мають знати, хто і як ухвалює суспільно важливі рішення, як їх виконують і які наслідки це спричиняє для всього суспільства.

Особливості дії цього важливого принципу демократичного устрою в судовій системі полягають в тому, що в ній належить постійно підтримувати баланс інтересів суспільства загалом, окремих соціальних груп і учасників процесу, поширюючи інформацію про соціально значущі судові провадження. Порушення такого балансу може створити загрозу порушення прав людини, зменшення довіри громадян до суду.

Реалії сучасного українського суспільства не завжди повною мірою сприяють налагодженню ефективної співпраці між судовою владою, суддівським самоврядуванням, засобами масової інформації та громадськими організаціями. Дуже гостро постала проблема взаємної недовіри.

Безумовно, в будь-якій країні, навіть у тій, де традиції демократії вже сформувались, існує проблема певної недовіри та упередженості у відносинах ЗМІ, громадян та судів, оскільки завдання журналістів полягає в отриманні інформації про судові справи, а  завдання суддів – у захисті інтересів учасників процесу та неупередженому розгляді спорів. Тим часом в Україні рівень такої недовіри останніми роками набуває загрозливих масштабів.

Незалежність судової влади є невід’ємною частиною захисту демократії, яка супроводжується довірою суспільства до суду.

Важливими завданнями, щодо підвищення та підтримки високого рівня довіри громадськості до судів, є: впровадження інноваційних методів комунікації судової влади України, яка включатиме співробітництво зі ЗМІ та громадськістю ,вміння ефективно реагувати як на внутрішні, так і зовнішні інформаційні запити та інформувати суспільство про потреби, проблеми і досягнення української судової влади; підтримання відносин між судами і суспільством з метою підвищення правової культури суспільства та сприйняття роботи судів, при цьому налагодження співпраці таким чином, щоб запобігати конфлікту інтересів та не перешкоджати здійсненню правосуддя; включаючи належне й ефективне співробітництво з громадськими організаціями, навчальними закладами, зокрема, з метою виховання поваги до судової влади, формування знань про права та їх захист, та про функціонування судової влади

Мета проекту:

Метою проекту є перевірка повноти та ефективності впровадження судової реформи на місцевому рівні та пошук нових механізмів публічності та відкритості судів і суддів Івано-Франківської області.

Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності судів, залучення засобів масової інформації до висвітлення його діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та формування позитивного іміджу судової влади в суспільстві.

Завдання проекту:

  • забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри громадян до правосуддя загалом;
  • переконання широкої громадськості щодо важливості їх підтримки діяльності суддів у здійсненні об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого правосуддя;
  • підтримка стосунків між членами суддівського корпусу,  сприяння в обміні інформацією між ними та організації спільної комунікаційної діяльності за межами судової влади;
  • підвищення рівня обізнаності громадян регіону щодо специфіки, особливостей і змісту діяльності  суду;
  • покращення співпраці зі ЗМІ, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування  в інтересах  побудови правової держави;
  • підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язків;)

 

 

Будемо вдячні за поширення: